Inžinierske služby - Inžiniersky ateliér s.r.o Vranov nad Topľou - stavebný dozor, statika, projekty

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Inžinierske služby

Služby

KOMPLEXNÉ INŽINIERSKE  SLUŽBY  A SÚVISIACE  TECHNICKÉ  PORADENSTVO

  • vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územného plánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií

  • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok

  • spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

  • vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočnením stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie

  • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

  • vyhotovenie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie

Kontakt

INŽINIERSKY  ATELIÉR, s.r.o.
Na vŕšku 2417/38
093 02 Vranov nad Topľou

kancelária:
Duklianskych hrdinov 1004/9
Vranov nad Topľou

mapa


kontaktná osoba:
Ing. JÁN  BIDLENČÍK

telefón:
0903 483 651

e -mail:
jan.bidlenci
k@centrum.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky