Statika - Inžiniersky ateliér s.r.o Vranov nad Topľou - stavebný dozor, statika, projekty

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Statika

Služby

INŽINIER  PRE STATIKU STAVIEB

  • na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi podľa všeobecných predpisov, najmä na :

  • vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb

  • overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb

  • vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky

  • technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

  • vypracovanie odborných posudkov a odhadov

  • vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní

Kontakt

INŽINIERSKY  ATELIÉR, s.r.o.
Na vŕšku 2417/38
093 02 Vranov nad Topľou

kancelária:
Duklianskych hrdinov 1004/9
Vranov nad Topľou

mapa


kontaktná osoba:
Ing. JÁN  BIDLENČÍK

telefón:
0903 483 651

e -mail:
jan.bidlenci
k@centrum.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky