Stavebný dozor - Inžiniersky ateliér s.r.o Vranov nad Topľou - stavebný dozor, statika, projekty

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stavebný dozor

Služby

STAVEBNÝ  DOZOR  V ODBORE  POZEMNÉ  STAVBY

 • ekonomické a odborno-technické vyhodnotenie obdržaných ponúk pre všetky stavebné a odborné profesijné práce

 • plán organizácie ponúk, ich vyhodnotenie, výber dodávateľov

 • vedenie rokovaní s realizačnými firmami zabezpečujúcimi realizáciu projektu

 • kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu

 • kontrola vedenia stavebných denníkov a montážnych denníkov

 • odsúhlasovanie všetkých faktúr skôr, ako budú postúpené pre platbu podľa zmluvy

 • preberanie a archivovanie všetkých plánov, spisov a dokladov vzťahujúcich sa na realizáciu stavby

 • koordinácia technologickej a stavebnej časti stavby

 • koordinácia spolupráce s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizácie stavby a projektu

 • kontrola dodržiavania podmienok realizácie stavieb podľa povolenia a opatrení štátneho dohľadu po dobu realizácie diela

 • vedenie uskutočnenia stavieb

 • výkon technického dozoru a stavebného dozoru

 • konzultačná činnosť

 • obstarávanie nevyhnutných prieskumov

 • spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení

 • porovnanie dostupných technológií

 • kolaudačné rozhodnutia

Kontakt

INŽINIERSKY  ATELIÉR, s.r.o.
Na vŕšku 2417/38
093 02 Vranov nad Topľou

kancelária:
Duklianskych hrdinov 1004/9
Vranov nad Topľou

mapa


kontaktná osoba:
Ing. JÁN  BIDLENČÍK

telefón:
0903 483 651

e -mail:
jan.bidlenci
k@centrum.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky